Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Mieke de Bruijn.

Sinds 2010 ben ik vertrouwenspersoon van Oranje-Wit. Vanuit het bestuur is mij de vraag gesteld of ik dit als taak op me wil nemen. Samen met het bestuur hebben we gekeken wat een vertrouwenspersoon voor alle leden binnen Oranje-Wit zou kunnen inhouden en betekenen. Als vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk van het bestuur. Iedereen kan binnen de sportclub geconfronteerd worden met een vorm van ongewenst gedrag of conflict, op welk gebied dan ook. Het is altijd prettig als iemand met zijn of haar problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Binnen Oranje-Wit ben ik er voor een ieder die meldingen, klachten of conflicten heeft. In eerste instantie kijk ik of er hulp of advies nodig is en of dit op te lossen is op een informele wijze. Als er voor het oplossen van een probleem meer deskundigheid nodig is, wordt dit besproken binnen het bestuur. Als vertrouwenspersoon heb ik een adviserende en ondersteunende rol om de klachten en/of conflicten zo goed mogelijk proberen op te lossen. Het beleidsplan is voor mij een belangrijk instrument om op de juiste wijze binnen de kaders van Oranje-Wit de problemen op te lossen. Van elke melding en/of klacht wordt een verslaglegging gedaan. Ik ga vertrouwelijk om met de informatie van de betrokkenen, tevens heb ik hierin ook een geheimhoudingsplicht.


Zijn er situaties waarin het spelplezier negatief beïnvloed wordt, neem gerust contact met mij op via de mail mieke.bloem@hotmail.nl of via 06-10384584.

Het is belangrijk dat ieder lid zoveel mogelijk plezier beleefd om de korfbalsport uit te kunnen oefenen!