Organisatiestructuur

Binnen Oranje-Wit wordt hard gewerkt om de organisatiestructuur zo efficiƫnt mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat alle personen die vrijwillig iets bijdragen, worden ondergebracht in het bestuur of een commissie. Deze zijn vervolgens allemaal te benaderen via een algemeen mailadres. Deze gegevens zijn de vinden op deze website en in onderstaand document. Indien nodig kan telefonisch of mondeling contact vervolgens verder worden opgepakt. Los van deze organisatiestructuur (maar wel opgenomen in onderstaande organigram) staan de vertrouwenspersoon en sportmasseur.

Organisatiestructuur KV Oranje-Wit versie 7 februari 2022