Algemeen

Indeling in teams

Senioren vanaf 18 jaar
A-jeugd 16-18 jaar
B-jeugd 14-16 jaar
C-jeugd 12-14 jaar
D-jeugd 10-12 jaar
E-jeugd 8-10 jaar
Mini E 7- 9 jaar
F-jeugd 6- 8 jaar
Welpen 5- 7 jaar

 

Contributie

Alle spelende leden betalen contributie. De hoogte van de contributie wordt vermeld in het beleidsplan en op de site.

  • De betaalwijze van de contributie geschiedt in principe alleen via een machtiging via de bank (IBAN NL14RABO0 12 8102 659 t.n.v. KV Oranje-Wit). De contributie wordt in juni geïnd.
  • Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt een evenredig deel van de contributie geheven.
  • Bij (tijdelijke) afmelding gedurende het seizoen kan het lid bij het bestuur een verzoek indienen voor een gedeeltelijke terugbetaling van de contributie. Het lid is er zelf verantwoordelijk voor dat zij tijdig dit aangeeft bij het bestuur. Het gedeelte van de contributie dat het lid terugkrijgt, wordt aan het einde van het seizoen verrekend met de nieuwe contributie van het volgende seizoen of teruggestort op de rekening van het lid.
  • Bij geen of te late betaling, wordt de persoon in kwestie voor de 1e keer aangemaand. Bij geen betaling volgt na een maand een tweede aanmaning en volgt een schorsing. Tevens wordt er in dit geval een boete van € 12,50 opgelegd. Na betaling van de contributie en de boete wordt de schorsing opgeheven.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het seizoen 2023/2024 gelden de navolgende bedragen:

Senioren 1, 2 & 3 € 190,-
Senioren 4 € 175,-
Midweek € 142,50
Junioren A1 en B1 € 152,50
Junioren A2 € 142,50
Aspiranten C € 132,50
Pupillen D en E € 115,-
Pupillen F € 105,-
Pupillen F (alleen trainen) € 61,-
Steunende leden (spelend lid) € 40,-
Kangoeroeklup € 30,-
Vrienden van Oranje-Wit € 40,-

De leden betalen het contributiebedrag van het team waarin zij spelen.

  • Leden die niet spelen zijn vrijgesteld van contributie.
  • Bij langdurige afwezigheid (blessures, stage, etc) kan het lid verzoeken om teruggave van een deel van de contributie.