Home

Welkom op de website van Oranje Wit

Leunen - Veulen - Heide

Welkom bij Oranje Wit

De vereniging bestaat sinds 9 januari 1973. De club begon klein met 32 leden uit de dorpen Leunen, Veulen en Heide. Ons sportpark heet “’t Klaverblad”, genoemd naar de drie dorpen. Op dit moment bestaat onze vereniging uit circa 170 leden. Bij de oprichting van Oranje-Wit op 9 januari 1973 stond in de statuten vermeld:

“De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling door het beoefenen van het korfbalspel. In het kader van deze sportbeoefening zal zij, op basis van de richtlijnen, haar leden vormen en begeleiden, hun belangen behartigen en in de vereniging een dusdanig klimaat scheppen dat een bijdrage geleverd wordt tot een harmonische mensvorming.”

In feite is er nog steeds niets aan deze doelstelling veranderd. We trachten deze te bereiken door ervoor te zorgen dat onze leden kunnen deelnemen aan korfbalwedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, bekerwedstrijden en toernooien. Daarnaast worden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Verder spannen wij ons in om onze leden goede opleidings- en trainingsmogelijkheden te bieden. Middels een goede begeleiding en een duidelijke organisatie willen wij dit alles op een hoog kwaliteitsniveau realiseren. Dit met als doel om iedereen zoveel mogelijk plezier te kunnen laten beleven aan de korfbalsport.

Team van de week

Oranje Wit C2 stelt zich voor: Welke meiden spelen er allemaal in de C2? Janne, Levi, Indy, Tess, Imke, Janique, Guusje, Jara, Maud, Anna en Floor. Wie zijn de trainsters en coaches van dit team?...

Subsidie Dirk Kuyt Foundation voor G-Team

Even een update over het G-team! Door de maatregelen konden wij, net als iedereen, ook een tijdje niet samen sporten. Gelukkig zijn we inmiddels weer gestart met onze gezellige club sporters! Om het...

Kalender

ma 23

Voorzittersoverleg

23 mei om 20:00 - 21:00