Home

Welkom op de website van Oranje Wit

Leunen - Veulen - Heide

Welkom bij Oranje Wit

De vereniging bestaat sinds 9 januari 1973. De club begon klein met 32 leden uit de dorpen Leunen, Veulen en Heide. Ons sportpark heet “’t Klaverblad”, genoemd naar de drie dorpen. Op dit moment bestaat onze vereniging uit circa 170 leden. Bij de oprichting van Oranje-Wit op 9 januari 1973 stond in de statuten vermeld:

“De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling door het beoefenen van het korfbalspel. In het kader van deze sportbeoefening zal zij, op basis van de richtlijnen, haar leden vormen en begeleiden, hun belangen behartigen en in de vereniging een dusdanig klimaat scheppen dat een bijdrage geleverd wordt tot een harmonische mensvorming.”

In feite is er nog steeds niets aan deze doelstelling veranderd. We trachten deze te bereiken door ervoor te zorgen dat onze leden kunnen deelnemen aan korfbalwedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband, bekerwedstrijden en toernooien. Daarnaast worden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Verder spannen wij ons in om onze leden goede opleidings- en trainingsmogelijkheden te bieden. Middels een goede begeleiding en een duidelijke organisatie willen wij dit alles op een hoog kwaliteitsniveau realiseren. Dit met als doel om iedereen zoveel mogelijk plezier te kunnen laten beleven aan de korfbalsport.

Thema-avond ‘Blessures’ door KV Oranje-Wit en SV Leunen

Algemeen Op maandag 23 oktober is er een thema-avond ‘Blessures’ in de Baank, georganiseerd door KV Oranje-Wit en SV Leunen. Deze avond is bedoeld om meer inzicht en kennis te krijgen over wat er op...

Teamindeling

Hallo allemaal,  Jullie zien hier de teamindeling voor het seizoen 2023-2024. In overleg met trainsters en coaches is het ons gelukt de teamindeling rond te krijgen. We hopen dat we met deze keuze...

Uitslag donateursactie

Uitslag loterij Donateursactie; Korfbalvereniging Oranje-Wit   De loting voor de 3 bloemboeketten heeft inmiddels plaatsgevonden. De 3 winnende lotnummers zijn: 133 , 219 en 461. Winnaars...

Kalender

Er zijn op dit moment geen events gepland