Trainingen worden vooralsnog NIET hervat

“Beste leden, ouders, trainsters en anderen,
In de persconferentie die dinsdag, 12 januari, gehouden werd, is benadrukt dat de Britse variant van het coronavirus een ernstige dreiging is. Ook onder jongeren kan dit virus zich mogelijk verspreiden waardoor basisscholen voorlopig nog gesloten blijven. De lockdown is verlengd met vier weken om met elkaar de besmettingen omlaag te krijgen. Dit heeft ons doen besluiten de trainingen voorlopig nog niet aan te bieden. We zijn nu in afwachting van de maatregelen die genomen worden over basisscholen. Als daar meer bekend over is, zullen we opnieuw gaan overwegen of het verantwoord is om de trainingen te gaan hervatten. De KNKV heeft inmiddels via de website afgekondigd dat de zaalcompetitie definitief niet meer hervat zal worden.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaand bericht, dan horen wij dat graag. Neem dan even contact op per email, bestuuroranjewit@hotmail.com , of telefonisch via telefoonnummer 0636123239.
Hopelijk kunnen we snel weer verantwoord met elkaar sporten. Tot die tijd, blijf gezond!
Bestuur Oranje-Wit”
Met vriendelijke groet,
Carlijn Bonants
Namens bestuur