Jaarlijkse ledenvergadering 2021

Aan:
Ere-leden, Bestuursleden, senioren, midwekers, junioren A, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, leiding van alle teams, trainer en vrienden van Oranje-Wit.

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Korfbalvereniging Oranje-Wit Leunen-Veulen-Heide.

Datum              : maandag 11 oktober 2021

Aanvang          : 20.00 uur

Plaats               : Kantine Sportpark Leunen

AGENDA:

 1. Opening
 1. Verslag jaarvergadering d.d. 5 oktober 2020
 1. Jaaroverzicht 2020/2021
 1. Financieel verslag 2020/2021
 1. Verslag kascontrole commissie en benoemen nieuw lid kascommissie
 1. Dechargeren bestuur over gevoerde beleid 2020/2021
 1. Afscheid als commissielid Nancy Baken.
 1. Mededelingen:   Nieuwe coachjacks
  G-Team Oranje-Wit
 1. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet verkiesbaar: Marieke Hendrix
 • Tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering kunt u nog kandidaten aanmelden bij het bestuur.
 1. 9 januari 2023 50 jarig jubileum
 2. Rondvraag en sluiting

 

Het verslag van de ledenvergadering 2020 is hier te lezen.